Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Austre Rennebu grunneierlag - JAKT 2024

Søknadsfrist for all jakt er 31.07. 
Søknad sendes til: bjornarstorslett@hotmail.com
 
 
Småviltjakt uten hund: Rype / Skogsfugl og hare – uten hund
                               Jakttid rype: 10.9. – 23.12.
                               Jakttid skogsfugl: 10.9. – 23.9. og 10.10. – 23.12.
                               Jakttid hare: 10.9. – 28.2.
                               Sesongkort: kr. 1200,- (max 10 st.)
                               Rekrutteringskort, sesong (14 – 18 år) kr. 500,- (max 5 stk.)
 
Småviltjakt med hund, 1 hund pr. jeger:
                               Jakttid rype: 10.9. – 23.12.
                               Jakttid skogsfugl: 10.9. – 23.9. og 10.10. – 23.12.
                               Sesongkort kr. 3000,- (max 10 stk.)
                        Kvoter: Rypejakt inntil 1 stk. pr. jeger/dag. Skogsfugl 1 stk. pr. jeger/dag.
 
Harejakt med hund:
                               Jakttid hare: 10.9. – 28.2.
                               Sesongkort kr. 1400,- (fritt kortsalg)
 
Rådyr:                   Jakttid 10.8. – 25.9.                   Voksen bukk
                               Jakttid 25.9. – 23.12.                Generell rådyrjakt
                               Ved felling skal dette rapporteres uten unødig opphold.


Annen jakt:
Jegere som ønsker jakt på arter som omfattes av Rennebu Utmarksråd  sin skuddpremieordning, gis fri adgang til slik jakt ved henvendelse og registrering.
 
  • Jegere som jakter med hund, plikter å følge gjeldende bestemmelser om båndtvang for Rennebu kommune (Generelle- og lokale bestemmelser). 
  • All trening av jakthunder utenfor gjeldende jakttider krever særskilt godkjennelse fra aktuell grunneier. 
  • Austre Rennebu grunneierlag forbeholder seg retten til å avslutte jakt på rype, skogsfugl og rådyr før utløpet av ordinær jakttid. Bestanden vurderes fortløpende. 
  • Det kan ikke kreves tilbakebetalt kortavgift for avbrutt jakt. 
  • Alle jegere skal ved jektårets utløp rapportere jaktresultat. 
  • Manglende innrapportering kan medføre bortfall av jakt etter søknad påfølgende jaktår.
Kart over området: