Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Beitelaga i Rennebu

Beitelag Formann Tlfnr. Les
tilsynsrapport
Legg inn
tilsynsrapport
Grindal Beitelag:  Lene Lygre  905 70 708 Lese rapport
Ilfjellet Beitelag: Jon Kvam  918 12 279 Lese rapport
Innset-Vest Beitelag: Sveinung Eithun  960 16 510 Lese rapport
Nerskogen Beitelag: Karl Magnus Holberg  412 72 597 Lese rapport
Ramsfjell Beitelag: Berit Kristin Voll  482 96 209 Lese rapport
Rennebu Øst Beitelag: Hallgeir Haugan  464 22 208 Lese rapport
Gisnadalen Beitelag: Ola Øivind Havdal 970 34 726 Lese rapport
 

Rovdyrkontakter: Jon Kvam (918 12 279) og Frode Mærk (917 06 440)


Beredskapsplan for rovdyr i Rennebu kommune


Forvaltningsplan for rovvilt i region 6-Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag


 
Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt

  - Søknadsfrist 1. november (søknadsskjema og melding om tilsyn/sanking av beitedyr i utmark
     ligger i filarkivet nederst på denne siden)
  - Søknad sendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  - Kart får du ved å henvende deg til landbrukskontoret i Rennebu kommuneGjeterhundtrening hver torsdag kl. 18:00
Sted: Stamnan/Tjønndolpen hos Sissel Kvam Ulvin
  


Fil arkiv: