Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Ilfjellet Grunneierlag


Ilfjellet Grunneierlag i Google Maps

Fakta:

Grunneierlaget disponerer et areal på ca 100.000 dekar.
Området er avgrenset av grense Rennebu/Midtre Gauldal i nord, E-6 i øst, Berkåk/RV700 i sør, og grense mot Jorli Reberg Utmarkslag og Sameier mot vest.

På arealet praktiseres det blandt annet elgjakt, hjortejakt, rådyrjakt, småviltjakt og fiske.

Kontaktperson og leder Ilfjellet Grunneierlag
Steinar Bakk: 997 42 475 eller epost

Salgskanal for småviltjakt er inatur.no.


Salgssider:

- Småviltjakt uten hund (kortsalg for alle inkludert grunneiere)

- Grunneier, småviltjakt uten hund (kortsalg kun til grunneiere)

- Småviltjakt med hund (kortsalg for alle inkludert grunneiere)

 
Salg av rekruttkort, småviltjakt sesong
Gjelder for innenbygds boende mellom 14 og 18 år. Pris kr 200,- Gjeldende jakttid må følges. Baglimit 2 fugl per dag og 8 fugl per sesong. Maks 5 kort per sesong. For kjøp av kort, ta kontakt med leder på e-mail: bakk@combitel.noeller mob: 99742475.

 
Salg av rådyrkort
Salg av inntil 20 stk rådyrkort til innenbygdsboende, grunneiere har prioritet. Søknadsfrist 1 august. Det vil ikke være mulig å kjøpe kort etter denne datoen. Hvis det ønskes å søke på flere kort, vennligst oppgi antall i søknaden.
Send søknad til Martin Hoel e-mail: martin.hoel.rennebu@gmail.com eller mobil: 46652124. Tilgang til godkjent ettersøkshund må framlegges. Betales med VIPPS før ordinær jaktstart 25.09 (vipps kode: 123405)
Pris: Rådyr og rådyrbukk kr 800
 
Jakttider
Rype: fom 10.09 tom 31.10 (Kan bli justert etter takstering)
Rype med hund: weekend kort
Storfugl: 10.09 - 23.12 uten hund
               15.10 - 23.12 med hund
Hare: 01.10. - 28.02
Rådyrbukk: 10.08 - 23.12
Rådyr: 25.09 - 23.12
Det kan jaktes hare i tillegg ved kjøp av kort for rype og skogsfugl.
Jakt med hund på rype, hare og skogsfugl blir tildelt etter søknad. Resterende kort etter søknadsfrist blir gjort tilgjengelige.
 
Jaktkvoter
Baglimit 2 fugl per jeger per døgn, maks 8 fugl per jeger per sesong
 
Jaktregler

  • Saurenhetsbevis må sendes leder før jaktstart.
  • Ikke levert fangstrapport fører til at kjøp neste sesong ikke kan gjennomføres. Ønsker tilbakemelding på både sett og skutt.
  • Jaktkortet er personlig og skal medbringes under jakt.
  • Kortet gir rett til jakt på alle småviltarter det er fastsatt jakttid på, se miljodirektoratet.no, dog innen jakttiden på grunneierlaget sin grunn.
  • Det er tillatt med en løs hund pr jaktkort. Jegere uten hund kan ikke jakte med eller felle fugl over hund.
  • All jakt skal foregå i henhold til gjeldende lover for jakt og jaktutøvelse, se viltloven med forskrifter mv.
  • Jaktkort, jegeravgiftskort og gyldig saurenhetsbevis, skal bringes med under jakt og skal vises fram når noen fra jaktoppsynet, politiet eller medlem av grunneierlaget ber om det.
  • Kjøpte kort refunderes ikke
  • Ved eventuell fredning etter taksering eller justering av jakttid, vil Inatur refundere 80 % av beløpet på kjøpte kort (20 % trekkes til administrasjon).


Fiskekort
Du kan fiske på Ilfjellet grunneierlag sitt området med Rennebukortet , dette kjøpes via inatur.
Fiskekort selges også via VIPPS (vipps kode: 123405)
Døgnkort kr 30
Sesongkort kr 100   
   
   
   Fil arkiv: