Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no


Bilde: Elgkadaver funnet av multeplukker sommeren 2011 (foto: Jan Erik Asphaug)

Fallviltregistreringer i hjorteviltregisteret


Viltpåkjørsler
Viltpåkjørsler skal snarest varsles til vår døgnbemannet vakttelefon 72 42 52 22 eller POLITIET.
Funn av viltkadaver
Funn av dødt storvilt varsles til vakttelefon 72 42 52 22. Ta gjerne GPS-posisjon og foto hvis du har utstyr tilgjengelig.
Oversikt over irregulær avgang av vilt i Rennebu siden november 2008 finner du her Funn av sau- og reinskadaver i utmark

Statens naturoppsyns rovviltkontakt i Rennebu er Håvard Rønning tlf 48 21 26 91.
 
Les mer om Rennebu kommune sin beredskapsplan for beitedyr på kommunens nettsider.

Felthåndbok for spor og sportegn etter våre store rovdyr er et meget godt hefte som forklarer spor og sportegn med blider meget godt. Også håndboka Drept av rovvilt? beskriver sportegn og hvordan rovviltkontaktene dokumenterer skader.