Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Trollheimen Grunneierlag


Kart Trollheimen Grunneierlag. Zoom- og utskriftsbart kart finner du under filarkivet nederst på denne siden.

 

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG SA.
NO 970 553 584 MVA

Styret:
Leder Rolf Arne Bruholt                909 22 848 - rolfafre@getmail.no
Nestleder Håvard Reitås                909 15 413 - haareit@hotmail.com
Styremedlem Øystein Ommedal    982 53 859 - oystein.ommedal@domstol.no
Styremedlem Ola I. Rokkones       975 46 578 - ola@55555.no
Styremedlem Berit Kristin Voll      82 96 209 - beritkristin82@hotmail.comFakta om Trollheimen Grunneierlag
Trollheimen grunneierlag SA sitt formål er å samle grunneiere i området for i samarbeid å utnytte utmarksressursene som et ledd i hver enkelt andelseiers drift av sin eiendom. 
Laget disponerer et areal på ca 110 000 dekar med beliggenhet nordvest i Rennebu. Avgrenset av kommunegrensa mot Meldal mot Jøldalen videre mot Ramsfjell og nedover Orkla elv til Meldal.
Grunneierlaget har et variert terreng med jordbruksareal, skog, myr og noe fjell.
Her er det mange muligheter til jakt, fiske og friluftsliv. 

 
Jakttider og priser for sesongen 2023/-24.

 
Rypejakt : Ikke salg av jaktkort.  Området er utleid til jakt og  
                   trening i sesongen 2023 - 2024. 
     
 
Småviltjakt uten hund:      10.09.23 -  28.02.24.
Gjelder hare og annen småvilt unntatt rype og skogsfugl.

Sesongkort      kr.  700.-

2-døgnskort    kr.   200.-
 
Skogsfugljakt uten hund:   01.11.23  -  23.12.23.

Sesongkort     kr.  800.-

2-døgnskort    kr.  350.-

 
Harejakt med hund:            01.11.23  -  28.02.24.

Sesongkort    kr.  800.-

 
Voksen rådyrbukk:             10.08.23  -  23.12.23.
Generell rådyrjakt:             25.09.23  -  23.12.23.
Ett kort per dyr    kr.  700.-
 
Kvote på 20 dyr.  Når kvoten er fylt stoppes jakta.  Det selges 30 kort.  Rapporteringsplikt straks etter felling av dyr.
Salg av  Rådyrkort, - Inatur og hos forretningsfører Knut Hårstad, telefon 911 56 124.    
Det må dokumenteres at jegere kan skaffe ettersøkshund.
 
Merverdiavgift:  Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.
 
Kjøp av jaktkort:
Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på Voll,  
Nerskogen Landhandel AS, Nerskogen og Bygdasenteret AS, Berkåk.
www.Inatur.no
 
Kontaktperson:
Spørsmål angående jakta rettes til Rolf Arne Bruholt, telefon 909 22 848.
 
Styret. 


 

 
  Trollheimen Grunneierlag selger fiskekort gjennom Rennebu Fellesområde/Rennebukortet.Skuddpremie småpredatorer:
Se under
Småviltjakt

Trollheimen Grunneierlag
StyretFil arkiv: