Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Rennebu-Oppdal Skogeierlag

Kontaktperson:
    Nils Petter Gundersen (tlf. 913 21 234) epost

Styret:
   Nils Petter Gundersen (leder, Rennebu)
   John Arve Nybro (Rennebu)
   Einar Sigstad (Rennebu)
   Hans Ole Uv (nestleder, Oppdal)
   Olaf Liabø (Oppdal)
 Tilskudd skogkultur 2016:
   Nyplanting (plantearbeid og plantekjøp) 30 % (25 %)
   Suppleringsplanting, 40 %
   Markberedning 40 %
   Ungskogpleie og avstandsregulering 50 %
   Stammekvisting 40 %
   Manuell tynning, min uttak 2 kbm/dekar 100 kr/kbm
   Maskinell tynning med hest, min uttak 2 kbm/dekar   60 kr/kbm
   Eget arbeid planting 2,80 kr/plante
   Eget arbeid ungskogpleie 400 kr/dekar
   Eget arbeid markberedning 300 kr/dekar

 - I særlige tilfeller kan en høyere kostnad godkjennes for ungskogpleie og markberedning
 - Stammekvisting og tynning skal forhåndsgodkjennes av kommunen  
 - Sprøyting, ikke tilskudd, men godkjennes utbetaling kr. 300 pr. daa fra skogfond  
 - Søknad om NMSK tilskudd leveres kommunen innen 1. november 2016. Søknader behandles
   fortløpende. Om potten blir tom eller søknader leveres etter søknadsfristen, blir disse behandlet
   i 2017 etter da gjeldene satser.