Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Ilfjellet grunneiarlag SA
Innkalling til årsmøte 2024
Onsdag 10 april kl 18.00 ved Røde kors sitt lokale på utsiden av helsesenteret på Berkåk
 
Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets årsmelding og regnskap
Jakt og fiske
Orientering om nye grenser for grunneierlaget etter utmelding av et større areal
Forslag til nye grenser for jaktfelt som en konsekvens av nye grenser til grunneierlaget
Forslag til føringer for tildeling av storviltjakt
Søknad fra jaktlag gaupe om økonomisk støtte
Valg og godtgjørelse til styret
Innkomne saker
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innsendt til Steinar Bakk innen 20 mars.
Mobil: 99742475
e-mail: bakk@combitel.no
 
Til info så er kartet over grunneierlaget oppdatert med nye grenser og er tilgjengelig i google,maps. Ilfjellet grunneiarlag SA – Google My Maps