Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Det nærmer seg nå tid for å levere labber/føtter av smårovvilt og fugler i henhold til skuddpremieordningen for Rennebu. Frist for å levere labber/føtter er 30.04.23. 
Det utbetales skuddpremie for følgende arter:

Rødrev  200,-
Villmink 200,-
Mår       200,-
Ravn       20,-
Kråke      20,-

   

Premier utbetales etterskuddsvis sesongen, når fristen for registrering av felt vilt er utgått. Utbetaling av skuddpremie skjer samlet til hver enkelt jeger etter endt sesong.

Følgende er kontrollører:
  - John Arve Nybro (tlf. 918 37 209)
  - Per Ivar Stavne (tlf. 909 51 900)

  - Per Øyvind Belsvik (tlf. 922 42 316).