Vret p Rennebu

Vrvarsel fra yr.no

Trøndelag bondelag inviterer til møte om hjorteviltforvaltning i Rennebu Kommune. Invitasjonen går ut til alle med en rolle innenfor forvaltningen av hjortestammen; jegere, jaktlag, grunneiere og grunneierlag.

Målet med møtet er å diskutere hvordan en i fellesskap kan bidra til en bærekraftig hjortestamme uten at det påfører grovforprodusentene avlingstap på grunn av hjortens beiting på grasmark. 

Tid: Tirsdag 31.01. klokken 19:00. 

Sted: Kommunestyresalen i Rennebu.


Temaer for kvelden:
  • Hjorteviltforvaltning – fra grunneier til fylkeskommune v/Runar Myrvang,
  • Hjorteviltforvaltning i kommunene v/viltforvalteren i kommunen
  • Jaktmetoder – hva er optimalt og smart når det gjelder jakt på hjort?
  • Beiteskader av hjort
  • Kvotefri kalveskyting – erfaring fra andre kommuner?