Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Ilfjellet grunneiarlag SA kaller inn til årsmøte 2023.
Møtet avholdes den 21. mars kl 18.00 på Stasjonen Cafe & Spiseri på Berkåk.

 
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Styrets årsmelding og regnskap
  4. Jakt og fiske
  5. Valg og godtgjørelse til styret
  6. Innkomne saker
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innsendt til Steinar Bakk
innen 15. mars.
Steinar Bakk mobil: 997 42 475    e-post: bakk@combitel.no