Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Forvaltningsmål og fangstrapporterting for bever i Rennebu kommune

Rennebu kommune har vedtatt forvaltningsmål for bever. Beverbestanden i Rennebu  skal være bærekraftig og i størst mulig grad reguleres gjennom ordinær jakt. Jakt og fangst bør derfor fokuseres mot områder hvor bever forårsaker skader eller ulemper på andre interesser. Det åpnes for jakt når bestandsmålet er nådd. Det kan da felles 2 bever årlig på strekningen kommunegrensa – Stamnesbrua og 2 bever på strekningen Stamnesbrua – Stoin, dersom det er aktive lokaliteter på strekningen.


Utfyllende informasjon om bestand og lokaliteter, samt fellingsrapport finner du her: 

Mål for forvaltning av bever i Rennebu

Fellingsrapport bever


Fellingsrapport skal sendes til fagansvarlig i kommunen: ada.aasskjerve@rennebu.kommune.no

Rapporten skal minimum inneholde navn, adresse og kontaktinformasjon til jeger, fellingssted og dato for hver bever som er felt.