Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

NY SEKRETÆR I UTMARKSRÅDET


Utmarksrådet har over en periode stått uten sekretær. Dette er nå kommet på plass.

Kvikne utmarksråd v/ Øyvind Lønnebotn har overtatt sekretærfunksjonen for Rennebu utmarksråd. Øyvind ser frem til å starte arbeidet for utmarksrådet.
Kvikne utmarksråd har også sekretærfunksjonen for Kvikne fjellstyre, samt bufetilsyn for Innset vest beitelag. Da vi ligger i tilgrensende områder og «deler»  Kvikne Østre Statsallmenning  mellom oss, burde alt ligge til rette for et godt samarbeid.

Øyvind Lønnebotn kan kontaktes på telefon: 992 74 943.