Været på Rennebu

Mandag
-7°C
Klarvær
Tirsdag
-9°C
Klarvær
Onsdag
-9°C
Klarvær
Værvarsel fra yr.no

Fellingsresultatene for elg og hjort i 2019 er nå klare for hele Rennebu kommune. Det ble felt 145 hjort og 120 elg i kommunen. Det ble en liten nedgang i antall felte hjort i forhold til 2017 (152) og 2018 (164), men antallet er fortsatt høyt og bestandsplanen for årene 2019 - 2021 legger opp til fortsatt høy felling i 2020 og 2021. Det er aldri tidligere skutt flere elger i Rennebu enn i 2019. Det er i tråd med bestandsplanen, hvor det er lagt opp til en liten økning i avskytingen på elg. Kjønn- og aldersfordeling på de felte dyrene i 2019 er ganske nær målene i bestandsplanen for begge artene. Avskytingsprofil er noe endret for begge arter i denne bestandsplanen i forhold til tidligere bestandsplaner. Det er bl.a mål å øke alder og kondisjon i bestandene gjennom høyere uttak av kalv. Statistikk blir etterhvert å finne på www.hjorteviltregisteret.no

Det mangler fortsatt noe data på felte rådyr.