Været på Rennebu

Tirsdag
2°C
Skyet
Onsdag
3°C
Skyet
Torsdag
1°C
Lettskyet
Værvarsel fra yr.no

Invitasjon til grunneiermøte

Til grunneiere av landbrukseiendommer på vestsiden av Orkla i Rennebu kommune


Rennebu kommune igangsetter på anmodning fra staten v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag et arbeid med sikte på å avklare bruken av utmarksarealene i Ramsfjell - Nerskogområdet. Målet med arbeidet er å finne mulige avtaleløsninger som kan sikre reindriftas behov utenfor de avtalefestede primærområdene.
For å informere om bakgrunn og formål med arbeidet, samt en drøfting av behovet for medvirkning fra grunneiere, inviteres det til møte på Sandbrekka 7. september kl. 20:00. Representanter fra Fylkesmannen og Rennebu kommune deltar.
Vel møtt!

Arr: Rennebu kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag