Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no
2021-09-06 15:50:04
Hallgeir
2 lam like nord for oppkjørsla til’’ springen’’ på E6 små, har ikke sett teksa
2021-07-07 19:49:53
Anita B. Gunnes
Tirsdag 6.7.2021. Holtveien innover, Gravaksel-løkja sto det tre sorfe rolige og beita. Gikk litt etter Gravaksland oppi - i Slettesdalen mot til Slette å lyttet, men alt hørtes rolig ut ellers var jeg mest etter veien kveldstur innover, bare noen få sauer å se. Hørte noen bjeller rundt omkring, virker som hsauene er godt sprett. Lite Storfe å se. Onsdag 7.7.2021. Ble en tilsynstur i dag også litt større område, rolig i utmark her også. I dag noe varmere tur oppi her omkring på Nordskogen. Jeg start hjemme fra Kløfte, så oppi her over noen myrer ovenfor Lerdalen hyttfelt, så tokk jeg fatt på rettningen opp til "Rønningysette" nedenfor Svartåsen(gikk ikke oppi på Svartåsen) over til Ysettstuggu. Der ble det lunsj pause i veggen +18'c m/ vind. Sovnet nesten der i stugguveggen. Så tokk jeg med mine følges venner fluer... phuu som var innpå slitne videre. Gikk på et rypekull nydlige små, men mor rype ønsket meg ikke velkommen der, jeg gikk rolig vekk så de kunne være i fred. Fant att en saltseinsautomat som jeg fylte opp med den 10 kg saltstein jeg hadde med i sekken. Ble noe lettera ja. Såg lite ellers med husdyr og annet vilt i utmarken hørtes rolige ut de bjeller jeg hørte langt oppi og rundt. Såg elgoksen har kvessa geviret sitt på ei furu, såg bussua etter ei elgku ligget med sine to kalver i gresset, lik neden for Ysettstuggu. Flott tur, jeg fant igjen stien etter å ha gått litt for langt sør, men fant ned til Træthaugveien ved Kroksætra på Nordskogen og hem til Kløftet. Rolige her omkring, bra med beite i områdene, virker som saune har spredd seg godt utover. Ble en bra runde her i nord i kommunen.
2021-07-07 19:49:50
Anita B. Gunnes
Tirsdag 6.7.2021. Holtveien innover, Gravaksel-løkja sto det tre sorfe rolige og beita. Gikk litt etter Gravaksland oppi - i Slettesdalen mot til Slette å lyttet, men alt hørtes rolig ut ellers var jeg mest etter veien kveldstur innover, bare noen få sauer å se. Hørte noen bjeller rundt omkring, virker som hsauene er godt sprett. Lite Storfe å se. Onsdag 7.7.2021. Ble en tilsynstur i dag også litt større område, rolig i utmark her også. I dag noe varmere tur oppi her omkring på Nordskogen. Jeg start hjemme fra Kløfte, så oppi her over noen myrer ovenfor Lerdalen hyttfelt, så tokk jeg fatt på rettningen opp til "Rønningysette" nedenfor Svartåsen(gikk ikke oppi på Svartåsen) over til Ysettstuggu. Der ble det lunsj pause i veggen +18'c m/ vind. Sovnet nesten der i stugguveggen. Så tokk jeg med mine følges venner fluer... phuu som var innpå slitne videre. Gikk på et rypekull nydlige små, men mor rype ønsket meg ikke velkommen der, jeg gikk rolig vekk så de kunne være i fred. Fant att en saltseinsautomat som jeg fylte opp med den 10 kg saltstein jeg hadde med i sekken. Ble noe lettera ja. Såg lite ellers med husdyr og annet vilt i utmarken hørtes rolige ut de bjeller jeg hørte langt oppi og rundt. Såg elgoksen har kvessa geviret sitt på ei furu, såg bussua etter ei elgku ligget med sine to kalver i gresset, lik neden for Ysettstuggu. Flott tur, jeg fant igjen stien etter å ha gått litt for langt sør, men fant ned til Træthaugveien ved Kroksætra på Nordskogen og hem til Kløftet. Rolige her omkring, bra med beite i områdene, virker som saune har spredd seg godt utover. Ble en bra runde her i nord i kommunen.
2021-06-25 18:44:57
Endre
24.juni Tilsynsrunde fra Storstein og mot kongsvarden. Stille og rolig. Lite sau oppi ennå.
2021-06-14 13:33:26
Nils Inge
Tilsynsrunde i går 13.06.2021. Sauene begynner å spre seg utover i beiteområdene etter beiteslipp. Har satt ut saltsteiner der det ikke var igjen fra i fjord i Nygardseter sona. Vi var bakover til Kverndalen, derfra gikk vi på framsiden av dalen. Gikk så om Myrslette og mot Storlidalen. Over raskene lite sau å se rundt Berkåksetrene, mer liv i Storlidalen og også lengre bak i området. Ellers er det mye sau langs med seterveiene.
2020-08-25 21:18:55
Nils Inge
Var en kveldstur for å se og lytte etter blant annet fugel. ( korp/kråke ) Da fikk jeg se sauen som jeg forstår har vært omskrevet på sosiale medier. Se 29.07. Ja den var halt, men hun trødde på foten og var i vanlig godt hold. Har et bra lam med seg. Gult på bjølla og nr. 297. Ellers ikke noe å skrive om.
2020-08-25 11:37:38
Nils Inge
Tilsyn i område Nertjønna, Skjervløkkja og mot Hoelsøya. Etter tipps om sau/lam i en sump på ei myrstrekkning ut og nord for hytta til Reidar Solem, var jeg i går ute og fant plassen der et lam lå. Klarte faktisk å få opp merke fra sumpen med at jeg brukte et grev for hypping av poteter!! Lammet tilhørte Knut Morten. Hva som gjør at de har seg ut i slike sumper er et åpent spørsmål. Mora til lammet og begge lamma så jeg i Storlidalen 4. august. Tok en runde i området etterpå. Merket ikke noe annet galt ellers, men det har vært lagt merke til trafikk av korp og kråker i traktene der. For håpe det er lammet som ble funnet som er årsaken, men det kan være noe mer. Tidligere en dag ble ei søye funnet død ved Stavåa mot Gammelvangen. Endre varslet, og jeg plukket den opp og hjem til Nygard. Godt samarbeid av flinke gutter!!!!
2020-08-09 16:47:33
Endre
07.08 Rundtur i stavildalen. Rolig. Har i sommer gjort flere runder i området og det har vært rolig. Fant en død sau i Berkåks området i forrige uke. Varslet fra om det. Har dessverre glemt å skrive om alle turene her, så det må skjerpes. Virker som om det har vært en rolig sommer, så da satser vi på en rolig høst også.
2020-08-03 13:31:55
Heidi Anita
Fikk telefon for noen dager siden om et dødt lam ved saltsteinen ved Vasshuset. Stort fint lam uten tegn til hverken skade eller sykdom. Tilsynsrunde i går: Oppdaget en flokk med korp oppi Lia ovenfor gruva og gikk etter dem. Fant ingenting. Tok en runde derifra mot Vasshuset og ble var kadaver-lukt. Fant ei død søye (min) men vanskelig å si noe om dødsårsak pga forråtnelse. Lenger ned gikk en flokk med 2 søyer og 6 lam, ingen med slips. Litt dårlig magefølelse på dette, så jeg fortsetter å gå i området en stund fremover.
2020-08-02 20:57:55
Nils Inge
Tilsyn Storlidalen innover til Kverndalen og Haugatjønna. Satte ut saltstein i Kverndalen. Så en del sau på turen. Vi var tre personer og 2 hunder! Svingte bortom dødvannet også for å kikke etter den halte, men ikke noe å se til den.
2020-08-01 22:57:01
nils inge
Ny tilsynsrunde i går 31.07.2020. Gikk fra Stavåbogin og innover til Tosetlia. Grunnet varmen så var det tydelig at sauene holdt seg inne i skogen. Sauer flere steder i lia, også sau oppunder skogbandet i Mellomfjellet. Gikk på framsiden av Stavåa tilbake. Sau på flere plasser der også. Grønt og fint beite og dyra var rolige. Avsluttet dagen med en tur til Døåbrua, for å se etter den halte sauen. Så ikke noe til den. Fin dag i fjellet!
2020-07-29 21:21:10
Nils Inge
Tilsyn og utlegging av nye saltsteiner 29.07.2020. På tide å huske å legge inn tilsyn, kan virke som demensen er langt framskridende!! Det ligger hvis nok ute på sosiale medier at det er ei søye som halter veldig på venstre bakfot ved Døåbrua. Senest i dag, så da tok jeg en tur dit. Fant ei som haltet veldig lite på høyre side! Nå skal jeg ikke si at det er den samme, men det jeg liker veldig dårlig er at alt skal legges ut for allmenn skue i stedet for at dyreeierne kan få direkte beskjed. Gikk en runde i området der (Døvatnet) og Hoelsøya og Storlidals området. En del sau og se i områdene, og dyra er rolige.
2020-07-16 20:07:27
Endre
Tilsynstur i området langtjønna- stavilldalen. Rolig.
2020-07-02 18:35:53
Endre
1.juli. Tilsynstur i området Andreashøa.
2020-06-27 14:44:00
Heidi Anita
Ei søye med lam gikk ved E6 i skamfersvingen i går. Ukjent eier, mange farger, men det var ihvertfall blått på høyre øre på søya og grønt i høyre øre på lamma. Radiobjelle. Fulgte dem gjennom grinda til utmark igjen.
2020-06-26 09:51:41
Endre
25.06 Tilsynstur i sandfjellet. Lite sau, men noen få i hansdalen. Ei tekse med mulig jurbetennelse. Eier er varslet.
2020-06-25 15:10:48
Heidi Anita
Lam tilhørende Arnt Strand satt fast i ei grind ved Nertjønna. Lammet ble hjulpet løs og virket uskadd. Obs på denne utgarden da det var flere mulige feller der. Skal prøve å få kontakt med eier av hytta.
2019-08-11 23:12:46
Endre kosberg
Tilsyn i området grønlia- langtjønna. Såg to ørner. Ellers rolig.
2019-08-06 22:23:05
Endre kosberg
05.08 Tilsynsrunde i storlidalen og kvenndals området. Mye sau i kvenndalen.
2019-08-05 09:52:33
Endre kosberg
Søndag 04.08 Tilsyn i området gråhøa. Stille og rolig.
2019-08-01 11:43:13
nils inge
Gikk tilsynsrunde i går. Hadde med Ann Mari på noe av turen. Vi gikk sørover fra bommen mot kraftlinja, derfra svingte vi mot " Edvard hytta". Ann Mari gikk veien tilbake til utgangspunktet for å møte meg ved Stavåbogin (sjøaveien) Jeg gikk attover og innom Stavåa. Fulgte stort sett i nærheten av den nedover til Skaumsjøveien. Vi så en del sau begge to. Gikk en god del framover mot Storlidalen, i følge Ann Mari. Mener at hun så to ørner over mot nedre Storlidalen/Brennan. Var ikke så veldig mye sau å se innom Stavåa. Var borti noen på vei fra Kverndalen og ved nordenden av Tjønnhaugen. Var en del vind som gjorde det litt vanskelig å høre bjøller eller hvor de egentlig var. Ikke noe spesielt å rapportere om ellers. Lugumnt vær å gå i. BLIR ET ENORMNT MULTE ÅR, en gang i framtiden!!
2019-07-22 16:37:54
Endre kosberg
Søndag 21.07. Tilsyn i området grønlia- kongsvarden. Stille og rolig.
2019-07-18 22:50:03
Endre kosberg
Tilsyn i området kosbergløkkja. Rolig.
2019-07-18 08:11:55
Endre kosberg
Gikk tilsynstur i går, 17.07. Området stavilldalen - kongsvarden. Fortsatt lite sau i Sandfjellet. Rolig.
2019-07-08 21:11:59
Nils Inge
På tide å huske å skrive litt. Kan ta med tilsynsrunde på lørdag først. Tok med saltstein og gikk om Kvenndalen. Mye sau i Storlidalen og også en god del videre bakover. Gikk inn til Stavåa og fulgte den nedover mot der kraftlinja krysser. Tok over mot bommen / parkeringa. Ser rolig ut. Lammene er ganske bra. Ny tur i dag, som startet med en tur oppom Litj Kosbergsetra. Så tre sauer og fem lam til Kjell Erik. Satt og lyttet ei stund ved setra. Stille! Kjørte til Berkåksetrene og gikk attover til Kvenndalen og fulgte den nedover til jeg svingte over mot nedre del av Storlidalen, før jeg tok opp mot bommen på høgda. Var borti en del sauer. ( Hallgeir og Knut Morten ) Berkåksetrene gikk det sau til Heidi Anita også. Ikke noe spesielt å melde.
2019-07-07 19:10:41
Endre
Tilsynstur i Sandfjellet. Det har kommet forholdsvis lite sau baki der. Såg også endel rein.
2019-06-28 21:33:38
Endre
Tilsynstur i området fjellbekken. Rolig. Lite lam for seg selv inne ved milskiftdalen. Rød klipe.
2019-06-15 19:46:06
Endre
Rundtur om tosetlia i dag. Varmt og rolig.
2019-06-15 19:33:43
Endre
Rundtur om tosetlia i dag. Varmt og rolig.
2018-08-10 15:49:08
Nils Inge
Tilsyn på en mildt sagt bløt dag. Startet å gå om Nertjønna og Kosbergløkkja. Noen sauer var det, men det er nok best å stå under trærne en slik dag. Kjørte til Stavåbogin og gikk på innsiden av Stavåa. Planen var å krysse denne å gå på framsiden tilbake, men det var ikke mulig. I dag gikk den skumhvit ! Dreide derfor mer mot Djupbekkløa å framover. Lite å se og høre.
2018-07-10 10:27:38
Nils Inge
Tilsynsrunde i går ettermiddag/kveld. Startet fra "vasshuset" og gikk til Slette, Skarsgrinda og videre til Gravakslene. Derfra veien til meldepost før jeg tok av og fulgte skiløypa et lite stykke. Skrådde etter vært over mot Skaumkroken og utgangspunktet. Hørte sau på sørsiden av Skauma på tur mot slette. Traff på en del sau mot Skarsgrinda baki dalsøkket. Mest til K.E.Berntsen, men også til Strand og muligens Odden. Mot Gravakslene var det sau til K.E. Mangler saltstein på saltplass sør (?) for Gravakslene! Ellers var det litt sau nå og da på tur over og i selve Skaumkroken på tur fram. Var en tur bakover til Finnskjeggøya etter på og gjorde en liten runde. Noen sauer rundt der tilhørende K.M. Ved Kristbjørg, var det 3 voksende med lam til Kosberg. Det virker rolig. Passerte piggtråd i farlig høyde for både folk og fe langsmed oppmerket tursti!! Ellers har jeg fått kommunen til og renske opp under feristen i Gruvveien. Utført allerede.( Sau har hoppet over.) Likeens har jeg vært i kontakt med Granmo om feristen i veien mot Skamferseter. ( skytterbanen ) Der skulle det vist nok bli gjort noe. Ellers åt jeg modne molter på turen!!!!!!!!
2018-06-21 09:41:30
Knut Morten
Fikk i går kveld en TLF om at det var observert ei tekse med 3 lam langs med veien til Litj-Kosbergsetra. Denne skulle i følge de som hadde sett henne halte når hun gikk. Vi dro ut med en gang for å prøve å lokalisere dyret, men lyktes dessverre ikke med dette. Teksa skulle vist tilhøre undertegnede. Ellers var det mye sau i området som tilhørte Kjell Erik. Disse virket rolige og det var ikke noe unormalt å registrere.
2018-06-20 16:55:04
Nils Inge
Tilsynsrunde fra Berkåksetrene og sørover Hoelsøyene. Derfra opp til Eislette, videre nordover lia mot setrene igjen og til Finnskjeggøya, så gjennom Brennan til utgangspunktet. Så og hørte mye sau på runden. To lam til K.M. har enten kommet fra moren eller så har hun "takket" for seg. Frykter det siste! Ellers ikke noe spesielt, verken i lufta eller på bakken.
2018-06-14 14:13:46
Nils Inge
Tilsynsrunde 13.06.18. fra bommen til Hauaseterveien til Hauasetra. Satte ut saltsteiner oppom Berkåksetrene, i Storlidalen og Kverndalen. Gikk videre på nordsiden av tjønna og innover mot Stavåa. Fulgte den ned til kraftlinja, og derfra over mot utgangspunktet. Det er mye sau naturlig nok rundt Berkåksetrene og Storlidals området. I Kverndalen så vi noen til Haugan og to ungsauer til Gunnes. Ellers var det noen ved Hauasetrene ( Haugan) og så hørte vi bjøller i nærheten av Stavåa, men fikk ikke se dem. Lite vann i bekkene ! Ikke noe spesielt å se eller høre bortsett fra Traner som tydeligvis boltret seg på myrene ved kraftlinja.
2018-06-01 20:55:26
Anita
Årets slepp ble tidlig i år 26.5. 2018, flott vår og bra beite i utmarken alt. Tilsyns tur: 30.5 Fossumsvollan - Kåredammen her omkring i nordre del rolig. Alt høres rolig ut og lite enda sauer å se i høgden, bare ned ved Træthaugveien i nord og nærhet Kløftet. Så en Ørn i luften over Kløftet. 31.5 Fra Bjerkåsa - til Slette etter Holtveien noe mer Sauer og se, rolige. Ned mot gruva etter stien der mor vasshuset, ingen dyr og se bare spor etter Storfe og noen Sauer, Så sauer ned i gruva området var rolige. Dem vi så var våres i kløftet, H.A.B. Kosberg og K.E. Berntsen og K.M. Odden sine rolige. Så ingen Storfe. Hilsen Anita og Tobias i Kløftet Nordskogen.
2018-01-06 17:30:38
iNvMRlvJdJpNmoYE
63Z2Ui https://goldentabs.com/
2017-10-15 23:10:57
Anita B. Gunnes
Sankingen og ettersanking av Sauer og Lam har gått sånn greit i høst for oss her i nord, bra dialog med dem fleste rundt oss. Dårlig med utmarks gjerder her og der blitt som har gjort att husdyra våres kommer på feil side av den, beklager dette eller hva skal jeg si... ? Jeg har enda ikke klart og lære min sauer rett og galt side dessverre. Men vil og kommentere her att det er mange fremmed sauer som har kommet over fra Soknedal siden en det pleier og være her sommer som / - under sankingen om høsten vært år, mulig det har vært noe uroligheter i utmarken vil jeg tro litt lengre inn i fjellet/ skogen. Sauer og Lam blir sanket mye vær for seg, så hva årsaken er si det? Observert Ørn og Jerv, lite kadaver funn. Men vi mangler enda sauer og lam i utmarken pr.dags dato den 15.10.2017. Så håper folk som ferdes der ute i naturen, ja alt fra jegere, hytte folk eller andre, ja kan si fra om hørt bjeller og sett sau eller lam til oss. fint og si fra før det dagen er omme da dyr er i bevegelse og mulighetene er lettere for oss jo tidligere beskjed vi får og finn dem igjen. Men takker for alt info, på forhånd takk.
2017-08-30 21:11:30
inge
Tilsynsrunde fra Skaumsjøen til flonan svartåsen Ysets litjkosbergsetra, såg en jerv ved,Djupbekken, fant ikke noe kadaver.
2017-08-30 10:45:32
Nils Inge
5 kvigekalver ved hytta på Vassmyrene 28.08017. Blå klaver. I går kom det 5 kviger forbi Nygardseter, også de med blå klaver. Ellers har/er det samme sorten dyr i område Røstin, med både blå og røde klaver. Sauer er det også fortsatt i utmarken selv om en skulle tro at harejakta hadde begynt !! Traff på losende harehund ved Skjervløkkja. Traff også eier som fikk klar beskjed om hva jeg mente om det. De drev bare trening og at det er lov fikk jeg høre, men så enkelt er det ikke i følge regelverket. Leder i grunneierlaget er informert og ville kontakte vedkommende. Utvidet båndtvang gjelder til 31. Oktober i Rennebu.
2017-08-26 18:29:38
inge
tilsynsrunde fra Gruva om slette vidre Litjkosbergsetra, og på sørsida av Skauma mesteparten av sauen var runt gruva.
2017-08-14 20:26:20
inge
Tilsynsrunde Fra stavåbogen tosetlia skaumsjøen lite sau å se i dag.
2017-08-06 23:27:29
Anita B. Gunnes
Gått tilsyn fra Eiiasetrin /Eggastran ved Skaumsjøen, Gått oppom Fjøsmyra og ned(dalen) Så øst over et stykke forbi Lys linja såg her mye sauer mest til K.E.Berntsen, ei til K.M.Odden, to til A.E.Botnan og noen Soknedals sauer/Kvikne. Jeg gikk videre sørover ut på dem store myrene, litt usikker hva det heter utpå der. Gikk tilbake mot Skaumsjøen rett vest kom innpå att neste i Sør enda på sjøen og gikk tilbake ved sjøen innom ei hytte. Alle sauer rolig dem sauene jeg så der bakom, men sørover hørtes noen sauer breka litt, men lyden kom langt fra sør for meg. Jeg hørte en korp en gang, men så eller hørte ikke mer av den. Såg en Hjort og en Rådyrbukk, 3 Storfugel og 5 ryper. Lite men Elg spor. Såg litt også etter Multe men lite. Ved Stallan var det noen Sauer til K.M.Odden som var urolige, ei som gikk og skrek etter lam. Skulle ha et men hadde ingen, såg hun igjen etterpå null lam da også. Ei Tekse til K.E Bertnsen kom i fart ned veien mot bila( tror det heter Stagåbogen der) men ho roet seg og gikk videre nedover veien. Såg ho skulle ha to lam men hadde et. Ellers en flott dag med godt og fin lytte vær å gå i. Litt bløtt på myrene men gikk bra.
2017-08-06 22:32:44
Endre
Tur til Sandfjellet i dag. Sauene var rolige. Fant et nyfødt lam, kanskje et par dager gammelt. Mesteparten var oppspist.
2017-08-06 10:15:21
Knut Morten
Gikk på Fredag den 04.08 en tur i fra Storlidalen. Jeg fulgte for det meste Storlidalsbekken til jeg kom frem på Skaumsjøveien ved Finnsjeggøya. ( Der det sannsynligvis er sett Jerv) Det var mye sau i området, men alt virket fint.
2017-08-05 19:45:06
inge
Tilsynstur fra Gruva på sørsida av ,Skauma til vassmyran Og ned på norsia av Skaumsjøveien, bare som vaneli me sauen.
2017-08-04 18:38:56
Heidi Anita
I går red jeg fra Kosbergsætra og til stenlibua. Mye sau, stille rolig
2017-08-02 20:41:55
Anita
Sett Jerv en av dem siste dagene oppi Finnskjeggøya (opp veien til Skaumsjøen) sett avJanArve Nyberg).
2017-08-01 23:36:43
Endre
Tilsynstur innover mot Gråhøa. Stille og rolig. Var forøvrig en tur innover mot Sandfjellet i går. Det ser ut som om sauene lever det gode sommerliv.
2017-07-29 22:51:44
Knut Morten
Fikk på Fredag den 28.07 beskjed om at det var et dødt lam ca 100m nord for Søgardsetra etter gammelveien. Jeg dro i vei for å se på kadavre, som viste seg å være et lam til Arnt Strand. Det hadde ligget en stund, så det var ikke mulig å se om det var påført skade eller ikke.
2017-07-29 22:42:42
Knut Morten
Turen gikk innover veien til Hauasetra. Mye sau til undertegnede ved Berkåksetrene, Storlidalen og noen lenger innover. Ellers var det sauer til Haugan i Kverndalen og rundt Hauasetra. Gikk så rundt om Kjønnhaugen og videre nedover Kverndalen ett stykke før jeg skrådde fremover og krysset høyspentlina,og satte kursen mot Storlidalen. Så ikke noe unormalt på turen og sauene virket rolig :-)
2017-07-29 22:27:52
Endre
Tilsynsrunde i stavilldalen. Stille og rolig.
2017-07-29 17:59:33
Anita
Hm .... ble litt feil i melding nr.1 Skulle Stå gått opp fra Kløftet ikke kjøre.... Trykk feil ... Så den 27.7 Var også oppom Liium, Aunevolland og Presthuskvenlia. 28.7 Vindalslien og Bjørsethe -Grustak I.V. Solberg, mye sau men role. Noe dritt med sau i E6 Vindalslien.
2017-07-29 17:48:52
Anita
Gått tilsyn fra Kjører opp til Ysettstuggu. Bjørkli uten for sørvest for ysettstuggu. Og om Grasmyra og med og til Kløftet. Lite sauer der å se noen få til oss og mest til Kjell Erik B. Kjørte Bil etter på en runde oppi til Fossumvollan/ Soknedal sia. Rolig dyr og lite ellers annet å se.
2017-07-27 11:25:14
Nils Inge
Tilsynsrunde i går til Hauatjønna, videre innover til Stavåa. Fulgte den til kraftlinja og tok over til Storlidalen. Mye sau lengst framme, men også sau ved tjønna og langs med Stavåa. Haugan,Odden,Berntsen sau. Varmt så de ligger i skyggen å lurer. Tok en tur etter Holtveien sørover og det holt til en del sau til Strand og litt Odden der. Ved veien til Skaumsjøen ( vassmyrene ) var det sau til K.E.Berntsen og Strand. Kan ikke se noe uvanlig.
2017-07-24 23:32:27
Nils Inge
Laila og jeg gikk fra bommen ( Berkåksetrene ) om Vangsengsetra og opp på Kongsvarden i dag. Så en del sauer på turen. Var nok varmt og være sau også,så de springer nok ikke i utrengsmål. Oppom skogbandet var det Heiloa som rådet grunnen og satte bare passe pris på selskap. Det var en søye med 2 lam som hadde tatt turen til høyfjellet også. Eier H. Haugan. Vi traff på en gjeng ryttere som skulle bruke uka på å komme seg til Folldal.
2017-07-23 23:39:04
Heidi Anita
Har campet på Kosbergsætra de siste dagene. Vært litt rundt omkring, Døvatnet, skaumsjøen, berkåksætrin. Har ikke vært så langt fra vei pga kombinert ferie med barn ☺️ Ikke funnet noe unormalt. Rolig og veldig varmt.
2017-07-19 22:31:33
inge
Tilsynsrunde runt Skaumsjøen mye sau fra svartåsen og mot skoftin, mesteparten tilhørte Kjell Erik Berntsen.
2017-07-19 10:29:35
Oddny Anita og Kjell Erik
Lørdag 15/7: Tilsynsrunde Gravakslan, Slette, retning Berkåksætrin. Intet unormalt observert! Søndag 16/7: Tilsynsrunde Gravakslan - Bjærklia etter melding om en syk sau. Sauen ble funnet og tatt hånd om. Ellers alt OK!
2017-07-17 16:46:03
inge
Tilsynsrunde fra gruva på sørsida av Skauma til vassmyrin og Nygarssetra langmyra mye sau i område.
2017-07-17 11:35:31
Nils Inge
I går fikk vi beskjed om en død sau i myrhull ved veien til Nertjønna. Var innover og fant ut at den tilhørte her på bruket. Det var et myrhull som det stod mye vann i. Så kan man lure på hva som får dem til å gå uti noe sånt. Virket egentlig som den må ha hoppet dit den lå da det ikke var noe "grop" i myra bakom henne.
2017-07-15 23:30:17
Nils Inge
Fikk beskjed om at det var sett et lam med brukket fot ved Berkåksetrene. Laila og jeg dro innover og vi fant lammet til slutt. Brukket fot var å ta i, men litt halt var den vel !!
2017-07-15 21:41:48
Heidi Anita
Våkna på sætra i dag av verdens beste vekkerklokke. En god flokk med sau på trøa, alle merka Odden. Tok turen attover mot skamferhaugsætra. Bra med sau ved saltstein, men det tåles mer sau lenger inn. Alt ok. Storparten Odden, en og annen rød i mellom.
2017-07-14 22:16:23
Heidi Anita
Prøver meg på å skrive her for første gang ☺️ overnatter på Kosbergsætra i natt, så er i området. Oppdaterer mer i morgen etter en runde eller to i omegn
2017-07-13 17:52:11
inge
Tilsynsrunde i dag ,turen gjikk fra lerdalen Fossumssetra skrubben Svartåsen veldi bløtt
2017-07-12 11:52:25
Nils Inge
Var tilbake til Storlidalen i går igjen, og da fant jeg restene etter et kadaver oppe i li nord for bommen. Var lite igjen, og fant ikke noe klipe. Måtte være lam selv om man skulle tro det var ung sau. Men slik er nå lammene i dette område !!!
2017-07-12 09:10:48
Anita
Nordskogen Berkåk. 1.07.2017 Etter døåvatne, Skaumsjøen, Tosetvegen alle dyrs om jeg så var rolige, så etter spor av hester fra soknedal som hadde rømt, er nå funnet og alt der i orden. Funnet oppi Lia hos Morten E. det var ei kaldblods merr og Varmblods merr. til O. A. Vagnhild. 8.7.2017 Hentet sauer og lam for "ørttene" gang på kort tid i og på E6 vindåslien, Løklia og Garli pga. ikke gjerde ette Jernbane og gjerder som ligg nede. Har reparert noe og fikset selv mange plasser. men etter E6 ingen gjerde nedover. 10.7.og 11.7. 2017 Gått tilsyn Sør og litt Nord oppi for Råån, Gått Presthuskvenlia, Vagnhildhøgda litt over til Vagnhildsetrene mot Skrubben ned mot att Nyhussetra, Aunvollen, Liium etter Bjørnplassveien og opp i rundt Fossumvollan. (Soknedals siden). Så en god del Soknedals sauer på turen og K.E.B og våres. Ellers rolig dyr og i skogen. En Ørn i det fjerne høyt opp i luften. Elg og hjort og hare pus, lite fugl så to storfugl som letta i høgden. 11.7 2017 Gått tilsyn Fossumvollan mot : grassmyra - Lærdalan(hyttfelte - mot Store stein). Rolig. mye sauer av oss og K.E. Berntsen 11.07.2017. Sett oppom og gått i Røåsen hyttegren, det var observert av hytteeier et lam som haltet bak fot : null funn av lam eller sett dette lammet av meg, han sa at mulig mor hadde rød klave. Mye av våres sauer og Bjerkåsa var i området og litt av Stenlia, så også Storfe oppi der, og storfe og sauer etter Trætthaugveien og Vassengsetra mye Knut Berntsen sine og Jan Ove Flatås. storfe. Så også kviger/kalv ned ved Jernbanelina, dårlig utgard mot lina, men dem var på rett plass sør for Tovlia og mellom der og Bulia. Ned ved undergangen Vallykkja kommer sauer og storfe igjennom og opp på sporet vær OPS!. det er alt påkjørt sau og lam der og er sagt fra til eier. Alle sett sauer m/ lam og storfe var bare rolige, det er bra med beite i utmarken.
2017-07-11 20:34:49
Bjørn Kjell
Stenlia Tilsyn i dag 11.07. Fra Stenlia til Fossumvollan , videre til Grasmyra , Ysetet og opp mot Eggseteråsen . Sauene virket rolig og ikke noe unormalt.
2017-07-11 15:14:10
Endre
Fredag 7 juli gikk jeg en runde i Hansdalen og Sandfjellet. Rolige Sauer. Bra med stein i saltautomaten.
2017-07-10 19:12:49
inge
Tilsynsrunde Skaumsjøen Tosetlia sauen har de bare bra.
2017-07-10 17:53:39
Nils Inge
Var en tur bakover til Kverndalen. Lite sau å se. Aktivitet av korp i Storlidalen. Tok en runde der jeg så og hørte den, men klarte ikke å finne noe i dag. Liker ikke dette!!
2017-07-08 09:52:39
Nils Inge
Ble i går etter middag oppringt av Marit om at et lam stod fast i bløtmyra like framom setra. ( Hauasetra ) Knut Morten og undertegnete dro innover og fikk det over på fastere mark. Lammet var i bra form og ble tatt imot av mor med en gang. Det tilhørte Heidi Anita og Martin. Så en god del sau på turen.
2017-07-06 21:54:23
Endre
Tilsyns tur i området Kosbergløkkja. Rolig.
2017-07-06 09:22:14
Endre
Tilsynstur i Nåvdalen- Storhø. Ei død tekse funnet. Ukjent årsak. Eier varslet.
2017-07-01 22:40:59
Svein Erik Morseth
Gaupe observert utenfor Granlia ut mot Orkla 22.juni.
2017-06-22 22:38:44
Nils Inge
Tilsynsrunde fra bommen til Hauaseterveien over Storlidalen og innover til Kverndalen og framover til utgangspunkt igjen. Mye sau å se, mest lengst fram. Eiere var Haugan, Strand og Odden. Rolig! Fin tur for oss litt eldre på Nygard på en overraskende bra værdag.
2017-06-11 23:10:38
knut morten odden
Da er stordelen av sauene sluppet på utmarksbeite. Beite har kommet overraskende bra tross mye dårlig vær.
2017-01-03 16:16:58
OjokqfcERd
RxRcKd http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
2016-10-22 16:00:24
Nils Inge
Ettersanking: Hentet inn ei tekse med 1 lam sør for Nygardsetra tilhørende A.E.Botnan i dag.
2016-08-31 13:56:08
Nils Inge
Vi var sju mann som var ute på tilsynsrunde/kadaverfunn av sau i går. Fire lam og en søye ble funnet i området mellom Skaumsjøen og sjøabua. Håvard R. fra SNO har i dag vært og sett på funnene og bekrefter at de er drept av jerv. Jakt er igangsatt.
2016-08-29 16:53:35
Inge
Tilsynsrunde i dag, Turen gjikk fra Skaumsjøen om eisetrin bak skjøen og sørover over skoftin og ned. Fant et lam som var delvis nedgravd som tilhørte Halgeir Haugan, muligens tatt av rovdyr.
2016-08-22 16:57:05
Inge
Tilsynsrunde i dag Fra Stavåbogen langs stavåa opover tosetlia fremover skoftin og ned mot skaumsjøen,fant noe ull og en kjeve av ett lam ikke noe mere, alt var borte mye sau ved saltstene.
2016-08-18 22:29:46
Nils Inge
Ann Mari og undertegnete var på tilsynstur attover til Vangsengsetra og mellomfjellet. Ganske mye sau og se, og heldigvis virker det rolig. En god del bra lam! Så det som ikke er like bra, det skal være oppservert ikke mindre enn seks ørner samlet over Vardsegga og Nygard i dag. Forøvrig var det en meget fin værdag.
2016-08-16 23:15:28
Nils Inge
Var en kveldstur til Døåbrua i kveld og der gikk det en flokk kviger på ca. 20-25 stk. De trakk framover Holtveien igjen. Det gikk 4 stk. ved veien nærmere Nygardsetra. Så og hørte noen sauer også, tilhørende Strand.
2016-08-16 17:08:03
Inge
Tilsynsrunde i dag fra Trætthaugen Nyhussætra Skrubben Fossumsætra og ned, sauen eg såg i dag tillhørte Anita Gunnes,og Kjell Erik Berntsen.
2016-08-10 19:49:06
Nils Inge
Tilsynsrunde i område Kosbergløkja i dag av meg, og Knut Morten gikk fra Berkåksetrene og gjennom Hoelsøya til Nertjønna. En del sau i Hoelsøyene. Det var sau på sørsiden og attom Oppdemttjønna. Hørte sauebjøller fra lengre sør også. En Korp eller to "reksa" te, men dom vart stille att. Ikke noe mystisk!
2016-08-10 17:17:26
Inge
Tilsynsrunde i dag fra Gruva Bjørklia Slette Litjkosbergsætra og tilbake på sørsiden av skauma mye sau iBjørklia og Slette eles litt over alt
2016-08-09 11:34:05
Anita B. Gunnes
8.8.2016 Gikk fra hem Kløftet gård, høttfelte, Koldbjørnberget og opp mot Skrubben som ligg på Soknedal sia, ned om gras myra att og innom lia nedenfor Ysetstuggu så hem. en liten kveld runde. Role sauer, K.E. Berntsen sine og våres. Såg en sau med to lam til Bjekåsa lik opp ved her(utmark) da jeg skulle inn grinda hem her. Såg tre elger, hare pus og Trane og Trine(Traner). Hører flere har gått oppi her Rolig husdyr og i utmarken. Sett mye sauer ned i en før. Mye sauer oppi Røåsen og etter Holtveien og innover disse områder og storfe.
2016-08-09 11:24:39
Anita B. Gunnes
2.8.2016 Kjørte opp litt utstyr opp fra Nåverdalen og inn til Storhø/ Linken, lite sau og se denne dagen, rolig i området. Dem sauene vi så var K.O. Botnan sine og Ivar N. såg noen fremmed sau, mulig fra Kvikne sia. Så Tre ryper som letta ved Store stein der vi går inn til Grønnlitjønna/nordover og en stor Fugl ned i veien ned ved sætra for K.O. Botnan. Takk veien var reparert opp i der, men må si nok grinder etter den veien og opp til Storhø. Men må vel til for att innmarken skal bli uberørt av beitedyr i utmarken.. 3.8.2016 Kjørte inn ved Gruva opp til kjettingbommen opp i Berkåksætriin, gikk videre til fots der fra og opp til kongsvarden over til Storhø/ Linken. Så mye sauer av K. M. Odden området sættrin og innover, det var noe til A. Strand, I. Næverdal og H. Haugan. å to av mine. Role. Såg tre korp seilte utover rettning sør over mot Døvattne. Ørn som seilte over og Nord over fra Kongsvarden mot Tosetlihøgda / Skaumsjøen. Fra Kongsvarden til Storhø lite sauer og se, var noen med blå klave og orange øre merke/ rødt ?. Såg tree harer puser på turen. Tror vi såg att dem tre rypene lik ved store stein/ mot Grønnlitjønna som vi såg dagen før, mye små fugel. 4.8.2016 Gikk fra Storhø over om Hansdalen, opp på Sandfejllets varde i sør. Såg Sauer som tilhørte her bare K.O. Botnan rolige, fant en gammel klave oppi lia ved Hansdalen uten bjelle. Fant noe knokler/skjellet som var gamle/ mulig fra i fjor eller eldre, såg ingen ull eller annet. Denne klaven til Botnan som vi fant, la vi att oppå varden på Sandfjellet. Såg fremmed mye sau fra Soknedal og mye Reinsdyr oppå og øst/nord for og ned mot Store Hiåsjøen.. Flott terreng og gå i og for en flott utsikt opp begge Vardene. Anbefales. Ellers inni ved Hihåsjøen var det bare sauer fra Soknedal O. E. Heggvold og sønns sauer, Hindseth og Kvikne sau og andre ukjente. Mye flott reinsdyr å se. Såg 5 -6 Korp som var mye der i området. ellers rolige sauer på tur ut att den 6.8.2016 mot Soknedal/Hauka. På denne siden møtte vi mye folk på tur, ingen der hadde heller sett noe unormalt. Såg en Elg og et Rådyr på turen ut sjelden syn oppi fjellet. Anita.
2016-08-01 21:25:37
Knut Morten
Gikk en tur innover veien til Hauasetra. Mye sau i Storlidalen langs med veien,( Odden) men hørte også mange bjeller lengre ute i Storlidalen. Det gikk 5 tekser og 7 lam til Hallgeir Haugan i Kverndalen. Bjellenr: 13-15-157-192-? Tok av stien ved Hauatjønna og gikk nedover Kverndalen. Det gikk også en del sauer oppe i Tosetlia. Hørte også mange bjeller innover mot Stavåa. Etter å ha fulgt Kverndalen et stykke nedover skrådde jeg fremover igjen og krysset kraftlinjen og retning Storlidalen igjen. Der kom jeg over flere sauer som tilhørte meg. Alle sauene var rolige, og det var ikke noe unormalt å se.
2016-07-20 23:43:02
Nils Inge
Tilsynsrunde fra Storlidalen mot Skoftan og sørover.Tok framover igjen nord for Tjønnhauen mot Kverndalen og Storlidalen. Var ikke borti så veldig mye sau, men så noen i Tosetlia og i Storlidalen. Hørte ellers noen bjøller. Eli og Katrine tok langs med veien fra bommen til Hauasetrene! Sauene er rolige. Godt sommervær.
2016-07-19 19:45:18
Inge
Tilsynsrunde i Sandfjellet i dag, Fra Storhøa Sandfjelltoppen og norover til, Gruvhøgda Og ned .Mye sau og rein å se ,alt bare bra.
2016-07-17 18:05:46
Inge
I dag jikk turen fra bomen ved Berkåksetrin til Kongsvarden og norover til Tosetlia og ned mye sau å se mesteparten tilhørte Haugan og Odden.
2016-07-15 12:46:39
Anne Katrine
Gikk fra Stette til Litjkosbergsætra, videre over sæteråsen og ned til Skrangelbekken nord for Skaumsjøen. Overnattet der i telt før jeg gikk over Rønningsysete og om Fossunsvollan, så hem til Stenlia. En del sau å se, og alt såg bare bra ut.
2016-07-12 17:48:54
Inge
var ut på en runde i dag Gruva langs skauma til Holtveien Nygarssetra Skytebanen IKKE noe uvaneli å se
2016-07-11 20:52:57
Nils Inge
Har vært ute en liten tur og speidet. Så en søye med 2 lam, der veien til Skjervløkjhytta tar av. De hadde gule klyper og på den hvite klaven stod det Gorseth. Antagelig Soknedalsau. Var en tur i området Røstin også etter at vi fikk beskjed om at ett lam som skulle ha en rød flekk på bakenden var sett. Fant ingen i kveld.
2016-07-11 09:01:12
Endre
Tilsynsrunde i Sandfjellet. Mye sauer og se i Hansdalen. Rolige forhold.
2016-07-06 23:13:31
Anita B. Gunnes
Var en tur oppi ved Dødvatne og Skaumsjøen i kveld, rolige sauer mye sauer og se etter veien. Ved Nygårssætra var det mye sau også. Ellers bare kjørt litt rundt og sett og lyttet i nord.. (Soknedal sia) Liium / Råån, Aunesætra Vindalslien og oppi Solberg sitt Grustak lite sauer oppi mer nedi. Mulig sett sauer innpå Kvenlia området som er inn-gjerdet oppi, fikk beskjed av en tur gåer, jeg så ingen / hørte bjeller ja. Så en hjortekalv ved Råsaga (Soknedal sia), tror denne går uten mor. Henter sauer ved E6 Løklia og oppi Bulia, som har kommet over og etter jernbanene sporet og kommet seg på feil side.
2016-07-05 23:34:37
Endre
Tilsyns runde i tosetlia og omhegn. Intet å rapportere.
2016-07-05 18:00:21
Inge
Tilsynsrunde i dag Lerdalen Ysetet Svartåsen Skrubben Fossumsetrin Mye sau i område Lerdalen og Svartåsen
2016-07-01 20:13:50
Nils Inge
Tilsynsrunde fra Stavåbogin til Tjønnhauen på begge sider av Stavåa. En god del sau innom Stavåa tilhørende Knut Morten, og også noen til Hallgeir. Var innom Berkåksetrene med ny saltstein. En del sau der også. Ellers var det sau langs veiene til flere eiere og en flokk ungdyr ved Gruva. Ikke noe unormalt registrert.
2016-06-29 18:27:04
Inge
tilsynsrunde i dag Røstin Bjørklia bjerkåsen vassengsetra brattåsen ikke noe uvaneli å se
2016-06-28 09:22:09
Bjørn B
Tilsynsrunde Gravaksland, Slette og over til Fossumsvollan. Mest sau å se Gravaksland/Slette + en del storfe rundt Gravaksland. Ingen unormale observasjoner!
2016-06-23 18:26:26
Nils Inge
I går var vi attover i området Hauasetrene for og skifte ut tre saltsteinsautomater som begynte og vise tegn til at de har stått i nærmere 20 år! Det var en del sau og se på turen også. Været var bra, så Gjøken drev med sitt i Tosetlia. Også kvakksen var ute! Guttene som gjorde jobben var: Ivar, Hallgeir, Knut Morten, samnt undertegnete.
2016-06-23 17:18:10
Inge
Tilsynsrunde Skaumsjøen skoftin tosetlia og tilbake, lite med sau ihøgda
2016-06-16 21:24:02
Inge
1606 2016 Tilsynsrunde i dag. Gruva Slette Litj-Kosbergsetra Gravakslan , Ikke noe uvanelig å se.
2016-06-16 12:06:43
Nils Inge
Var i går en runde i området Hauasetrene. Gauken gol i li og sauene hadde det tydeligvis på G ! Fin dag med andre ord.
2016-06-10 19:48:05
Nils Inge
09.06.2016 Sauene på Nygard har kommet seg ut i skog og mark. Oss kårfolket var baki Kverndalen for å ordne så det er saltstein til sauene der. Automaten må byttes ut, bryter snart sammen! Det snødde, så det var nokså vinterlig i høgden. Det var kommet sauer fra Innset også.
2016-06-10 13:32:02
Kjell Erik
Da er nesten alle sau og lam fra Stenlia kommet ut i skog og mark. Håper de får en fin beitesommer.
2016-06-02 10:06:15
Anita
Ønsker all en flott vår slepp på innmark og utmark. Å sommeren blir bra for beitedyra våre. Grønt i terrenget der ute nå, flott og mye fugle og annet liv å se og høre. Så da håper vi på en rolig sommer fri for rovdyr og annet, så husdyra og folk kan ha en kjæmpe fine opplevelser der i utmarken i Rennebu øst.
2015-08-30 18:01:11
Inge
Tilsynsrunde fra bomen Hauaseterveien Vangsengsetra Kongsvarden til Tosetlia og ned. Mye sau i Kvendalen og ved Vangsensetra alt bare roligt.
2015-08-26 17:31:00
inge
Dagens tilsynsrunde fra Lerdalen ysete eisetrin svartåsen langs lia og ned til fossumsetra ikke noe unormalt
2015-08-25 17:33:02
Inge
Mandag Tilsynsrunde Døvasområde Øyasetra Gråhøa Vollen. mye sau lagns holtveien og i døvasenget elers var alt rolig.
2015-08-19 22:34:38
Nils Inge
Tilsynsrunde fra bommen Hauaseterveien til Vangsengsetra, deretter framover til Tjønnhaugen for deretter å skrå innover til Stavåa. Gikk langs med elva ned mot kraftlinja og over mot Storlidalen og til utgangspunktet. Sau på flere steder. Traff på pels sau som sannsynlig hører til i Soknedal. Ellers var det sau tilhørende flere eiere. En sau med radiobjølle til K.O.B i Storlidalen. Kunne ikke se at den hadde lam med seg. Rolige sauer i et praktfult vær.
2015-08-12 18:55:03
Inge
gikk tilsynrunde i dag,Skaumsjøen-Skoftin -Vangsengsetra og tilbake.Sauen var rolig ikke noe uvanelig å se.
2015-07-27 20:26:54
Inge.
Tilsynsrunde i dag fra Gruva-Slette-Gravavakslan-Litjkosbergsetra å tilbake fant rester av en sau melom gruva og slette tilhørte, A E Gunnes.
2015-07-22 19:04:25
Inge
Turen i dag fra Berkåksetrin Nertjønna vidre Kosbergløkkja Hauasetra ,de er en del sau i området men ikke noe unormalt, tongt å gå i myrene.
2015-07-21 15:05:22
Nils Inge
Ble en tur som i går bare og med samme turselskap. Det som ikke stemnte helt var at to ungsauer tilhørende Strand (bjøllnr.118) og Haugan (bjøllnr. 215) som var ved setra til Marit, og som skulle hatt vært sitt lam ikke hadde dem med seg.
2015-07-21 08:20:43
Bjørn Kjell
Gikk fra Fossumvollan til Svartåsen, deretter over Rønningsysetet og over Grasmyra så til bake til bilen. Var deretter en tur til Gravakslan, Slette og Skaumsjøområdet.
2015-07-20 21:42:20
Nils Inge
Turen i dag gikk til Skamferhaugsetrene sammen med kjerring og Max. Mest sau og se lengst fram,men det var noen rundt setrene også. Så 2 ørner sør for "Edvardhytta" som seilte rettning Kosbergløkkja.
2015-07-20 00:54:01
Nils Inge Odden
Gikk i går fra bommen på høgda til Kverndalen, over til Stavåa og langs med den nedover til kraftlinja. Tok så over til Storlidalen og opp til utgangspunktet. En god del sau i Storlidalen. Var mindre og se lengre bak på runden. Ikke noe uvanlig og registrere.
2015-07-16 16:47:43
Inge
Tilsynsrunde Nylykkja til bjerkåsen, fann et kadaver i bratåsen på tilbaketuren tilhører Bjerkåsen ,Håvar Rønning er varslet,
2015-07-15 21:53:52
Nils Inge Odden
Snartur oppå høgda og Storlidalen. En del sau i området som gikk og beitet rolig. Satte ut ny saltstein oppom Engensetra. Været er stabilt !!
2015-07-14 19:42:47
Inge S
Tilsynsrunde Stavåbogen Tosetlia skoftin ,sauen var rolig ikke noe uvanelig å se.
2015-07-13 23:02:59
Kjell Erik
Kveldsrunde Gravakslan / Slette. Lett regnvær, men rolig og fredelig i beite. :-)
2015-07-08 11:39:05
inge
06 07 Tilsynrunde Trethaugen Fossumsetrin Svartåsen ,de ble en våt dag.
2015-07-07 14:56:11
Nils Inge Odden
Fikk i går en telefon om at det var sett en søye med 2 lam litt sør for Berkåksetrene, der lammene var svarte i baken og skranten. Var ut i "godværet" for og se om det var mulig og gå seg på dem, men det lykktes ikke. Var en liten tur i dag også, men så bare 3 sauer tilhørende Ivar og noen få til meg. Annette og Laila gikk Søndag fra bommen om Skamferhausetrene og opp på Kongsvarden. Hadde passert/sett en del sau på turen. Ikke lagt merke til noe unormalt.
2015-07-02 11:17:02
Kåre Ola
Tilsynsrunde i Sandfjellet m/omegn. Ferske spor etter Jerv på snøfonn i Hansdalen. Spor etter simler og kalver i samme område. Jervobservasjonen er innlagt i Skandobs!
2015-07-01 23:40:44
Nils Inge Odden
Ann Mari og jeg gikk i områdene Storlidalen, Kverndalen og Skamferhaugsetrene i dag. En god del sau og se og lammene er stort sett bra. Det virker rolig. Satte ut saltstein i Kverndalen. Fin dag med småfugelsang og Gauken som gol attom tjønna mens vi fikk spandert kaffe på setra hos Marit. Topp og være sauebonde en slik dag!!
2015-06-30 19:58:16
Inge S
30 06 gjikk tilsyn fra Slette Skaumsjøen runt, mye sau ved slette og eisetrin. alt bare bra.
2015-06-22 22:10:16
Bente E.Haugan
Gikk tilsyn i Innsetlia og omegn,rolige sauer.
2015-06-22 17:01:24
Inge Skamfer
2015-06-22 Har gått tilsyn i dag fra Berkåksetrin ,Vangsensetra,Skoftin. Alt bare bra.
2015-06-19 15:26:21
Anita B. Gunnes
Har vært omkring Fossumvollan - Etter Bjørnplassveien / Råen / Liien ... (Soknedal sia) sett mye sau både med Grønt merke A.E.G og rødt/blått merke K.E.B merker, Røåsen hyttegrenda og ved masta området ved Berkåk bare AEG og pluss noen storfe etter veien, Alle sau og storfe som er sett rolige / Normalt.
2015-06-17 23:56:04
Nils Inge
Da er sauene kommet på utmarksbeite. Går det like bra der som på innmarksbeite så blir tapsprosenten 0.
2015-06-17 19:50:44
Martha Olsen
2 store flokker med sau løper mye rundt hytta mi i dag røde og blå kliper. urolige dyr.
2015-06-11 20:31:51
Nils Inge
Har vært baki Storlidalen og ordnet med saltstein. Det begynner faktisk og grønnes litt der også nå,men været er bare bløtt og grått. Sauer i området tilhørende Haugan og undertegnete. Rolig!
2015-06-11 13:11:25
Nils Inge
Vi slapp sauer uten lam pluss 5 ungsauer med lam mandag 08.06.15. ved Berkåksetrene. Bra grønt der men høyere oppe var det grått! Satte i grinder ved hytter.
2015-06-09 11:05:14
Hallgeir Haugan
Da er de siste sauen sendt på fjellet og det lauvas i li.
2015-05-23 13:19:38
Kjell Erik Berntsen
Kongeørn gikk i dag, 23.05.15, til angrep på sau på innmarksbeite her hjemme i Stenlia. Den jaktet direkte på lamma. Har ennå ikke funnet drepte lam etter den. Men det er fult mulig at den har tatt med seg lam bort her fra.