Været på Rennebu

Tirsdag
2°C
Skyet
Onsdag
1°C
Lettskyet
Torsdag
-3°C
Lettskyet
Værvarsel fra yr.no

Årsmøte i Ramsfjell Grunneierlag

Dato:
Torsdag 24. april 2014
Tid: kl. 20.00
Sted: SandbrekkaSakliste: 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær 
Sak 3. Årsmelding og regnskap 
Sak 4. Utbetaling av utbytte 
Sak 5. Valg og godtgjørelse til styremedlemmer 
Sak 6. Jakt og fiske (se vedlegg under)
Sak 7. Vedtektsendringer (se vedlegg under)

 
Vedlegg til sak 6:

Småviltjakt

Styret ber om fullmakt til å bestemme om vi skal tillate småviltjakt ut fra bestandsvurdering, og også bestemme begrensninger av antall jegere og hvor mye den enkelte jeger kan skyte.
 
En del grunneiere har bedt om at årsmøtet drøfter følgende forslag:
Grunneierlaget deler småviltterrenget i 3 soner. Leier ut disse til jegere (med hund?) som vil leie over flere år.
 
Styrets forslag:
Styret mener at grunneierlaget bør ha som prinsipp å slippe til flere jegere ved vanlig kortsalg i stedet for noen få ved eksklusiv jakt.
Prisene holdes uendret med unntak av at det innføres et ungdomskort. Ungdom under 20 år, bosatt i Rennebu, kan kjøpe et sesongkort for kr 200.
 
Storviltjakt
Eksklusiv utleie
En del grunneiere har bedt om at årsmøtet drøfter følgende forslag:
Grunneierlaget selger hjortejakta den første uka på det ene jaktvaldet. Legger seg på samme prisnivå som Trollheimen grunneierlag.
 
Priser storviltjakt
En del grunneiere har bedt om at årsmøtet drøfter følgende forslag:
Grunneierlaget bruker Statskog sine prislister på elg og hjort. I tillegg kan en ta ekstra betalt for antall tagger utover de 5 første.
 
Styret er enige i dette forslaget med følgende presiseringer: Statens prisliste brukes inkl. mva. og det betales ikke ekstra for tagger.
 
Rådyrjakt
Rådyrkvoten har i mange år vært delt ut til jaktlaga + noen kort til salg. Styret foreslår nå at det selges kort på hele rådyrkvoten. Pris kr 500.
 

Vedlegg til sak 7:
 
Innkommet forslag om ny paragraf fra Einar Øverland og Tormod Eggan:          
En andelseier som ønsker å disponere egen jaktrett kan søke laget om dette. Laget kan ikke nekte slik disponering dersom feltet er av en hensiktsmessig størrelse og godt arrondert og ikke deler opp lagets område på en uhensiktsmessig måte.
 
Når det gjelder egen disponering av storviltjakt er det en forutsetning at feltet er så stort at det gir grunnlag for minst en fellingstillatelse, og feltet må fortsatt være en del av lagets storviltforvaltningsområde.
 
Forslag fra styret om ny paragraf vedrørende jaktlag:
Grunneiere har fortrinnsrett til å stille deltagere på jaktlag der de selv har eiendom, enten ved å jakte selv, eller ved å overføre retten til en annen. Der grunneieren selv er med på jaktlaget kan flere i familien delta på samme andel dersom jaktlaget forøvrig er enige om dette.
 
Endringer av antall jaktlag, eller området jaktlaget disponerer, skal godkjennes av årsmøtet.