Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Austre Rennebu GrunneierlagKart Austre Rennebu Grunneierlag (NB! administrativt kart for jakt og fiske). 

 


Fakta
Grunneierlaget disponerer et areal på noe over 80.000 dekar.
Området er avgrenset av E-6 i vest og strekker seg i grove trekk fra Ulsberg i sør til Garli i nord.
Kart medfølger jaktkort.
Ytterligere info vil bli oppdatert fortløpende.


Kontaktperson Austre Rennebu Grunneierlag SA:   
Nils Petter Gundersen
913 21 234 eller e-post Fiskekort:
Fiskekort på Austre Rennebu Grunneierlag på kjøpes via Rennebukortet
 

Austre Rennebu grunneierlag SA- jakt 2022.
 
Alle hunder som slippes i jaktsammenheng skal ha godkjent renhetsbevis på sau.

Kopi skal vedlegges søknad !!!!!!!!!!!!!
 
Småviltjakt:   Rype / Skogsfugl og Hare – uten hund
                        Jakttid rype 10.9 – 23.12
                        Jakttid skogsfugl 10.9 – 23.9 og 10.10 - 23.12
                        Jakttid hare 10.9 – 28.2
                        Sesongkort kr. 1200,-max 10 stk.
                        Rekrutteringskort sesongkort (14 år – 18 år) kr. 500,- max 5 stk.
                        Søknadsfrist 15.5.2022 – sendes mailto:nils-p-g@frisurf.no
                        Rypejakt inntil 1 stk. pr. jeger/dag. Skogsfugl 1 stk. pr. jeger/dag.
 
                        Rype  / Skogsfugl med hund – 1 stk. hund pr. jeger.
                        Jakttid rype 10.9 – 23.12
                        Jakttid skogsfugl 10.9 – 23.9 og 10.10 - 23.12
                        Sesongkort kr. 3000,- max 10 stk.
                        Søknadsfrist 15.5.2022 – sendes mailto:nils-p-g@frisurf.no
                        Rypejakt inntil 1 stk. pr. jeger/dag. Skogsfugl 1 stk. pr. jeger/dag.
 
                        Hare – med hund
                        Jakttid 10.9 - 28.2
                        Sesongkort kr. 1400,-
                        Fritt kortsalg – kontakt mailto:nils-p-g@frisurf.no
 
                        Rådyr.
                        Jakttid10.8 – 25.9      Voksen bukk
                        Jakttid 25.9 – 23.12    Generell rådyrjakt
                        Jaktkort kr. 900,-       
                        Ved felling skal dette rapporteres uten unødig opphold.
                        Søknadsfrist 15.5.2022 – sendes mailto:nils-p-g@frisurf.no
 
Annen jakt.
Jegere som ønsker jakt på arter som omfattes av Rennebu Utmarksråds ordning for skuddpremie gis fri adgang til slik jakt ved henvendelse og registrering. mailto:nils-p-g@frisurf.no

 

  • Jegere som jakter med hund plikter å følge gjeldende bestemmelser om båndtvang for Rennebu kommune (generelle bestemmelser og lokale bestemmelser).
  • All trening av jakthunder utenfor gjeldende jakttider krever særskilt godkjennelse fra aktuell grunneier.
  • Austre Rennebu grunneierlag forbeholder seg rett til å avslutte jakt på rype, skogsfugl og rådyrfør utløpet av ordinær jakttid. Bestanden vurderes forløpende.
  • Det kan ikke kreves tilbakebetalt kortavgift for avbrutt jakt.

Alle jegere skal ved jaktårets utløp rapportering jaktresultat.
Manglende rapportering kan medføre bortfall av jakt etter søknad påfølgende jaktår.  
 
Kart over jaktområdet finnes på  www.utmarksradet.no


Kontaktperson: Nils Petter Gundersen mobil: 913 21234  e-post: nils-p-g@frisurf.no


 
 
Storviltjakt:   Hjort.
                        Jakttid 1.9.2021 – 23.12.2021
                        Fellingsavgift Hjort 1 ½ år og eldre kr. 800,- / kalv kr. 500,-
                        Kg pris kr. 60,-/kg
                        Avgift viltfond iht. satser for Rennebu Utmarksråd/Storviltvald.
 
                        Elg.
                        Jakttid 25.9.2021 – 23.12.2021
                        Fellingsavgift Elg 1 ½ år og eldre kr. 2.000,- / kalv kr. 1.000,-
                        Kg pris kr. 60,-/kg
                        Avgift viltfond iht. satser for Rennebu Utmarksråd/Storviltvald.
 
                        Veiing av storvilt skal utføres av oppnevnt elgveier.
                        Godtgjørelse elgveier kr. 200,- / dyr.
 
 
  Styret

 Fil arkiv: