Været på Rennebu

Værvarsel fra yr.no

Austre Rennebu Grunneierlag


Fakta
Grunneierlaget disponerer et areal på noe over 80.000 dekar.
Området er avgrenset av E-6 i vest og strekker seg i grove trekk fra Ulsberg i sør til Garli i nord.
Kart medfølger jaktkort.
Ytterligere info vil bli oppdatert fortløpende.
Kart over området kan du laste ned her

Grense mot N. Seierdal i sør er merket i terrenget med imp. stolper med hvit topp.


Kontaktperson Austre Rennebu Grunneierlag SA:   
Bjørnar Storslett Hansen
Mobil: 454 62 313 

Epost: bjornarstorslett@hotmail.com

Fiskekort:
Fiskekort på Austre Rennebu Grunneierlag på kjøpes via Rennebukortet

------------------------------------------------------------------------------------
 

Austre Rennebu Grunneierlag SA

Jakt 2023

------------------------------------------------------------------------------------


Storvilt: Villreinjakt i Forollhogna villreinområde.

Austre Rennebu grunneierlag har 1 fellingstillatelse, kalv i Forollhogna for salg.
Selges til høystbydende over kr. 6000.-
Budfrist: 31.07.2023, klokken 23:59
Bud sendes til: bjornarstorslett@hotmail.com

------------------------------------------------------------------------------------ 


Småviltjakt 2023:

Alle hunder som slippes i jaktsammenheng skal ha godkjent renhetsbevis på sau. Kopi av denne skal vedlegges søknad!

------------------------------------------------------------------------------------

Rype- og skogsfugljakt med hund – 1 stk. hund pr. jeger:

Jakttid rype                   10.09. – 23.12.
Jakttid skogsfugl           10.09. – 23.09. og 10.10.– 23.12.
 
Pris:
Sesongkort:                                                    kr. 3000.- (max 10 stk.)
Kvote: Rypejakt inntil 1 stk. pr. jeger/dag. Skogsfugl inntil 1 stk. pr. jeger/dag.
 
Søknadsfrist 31.07.2023
Søknad sendes til:
bjornarstorslett@hotmail.com

.............................................................................................................................................

Rype-, skogsfugl- og harejakt uten hund:

Jakttid rype:                  10.09. – 23.12.
Jakttid skogsfugl:         10.09. – 23.09. og 10.10. – 23.12.
Jakttid hare:                  10.09. – 28.02.
 
Priser:
Sesongkort:                                                    kr. 1200.- (max. 10 stk.)
Rekrutteringskort, sesong (14–20 år):            kr.  500.- (max. 5 stk.)
Kvote: Rypejakt inntil 1 stk. pr. jeger/dag. Skogsfugl inntil 1 stk. pr. jeger/dag.
 
Søknadsfrist 31.07.2023
Søknad sendes til:
bjornarstorslett@hotmail.com
.............................................................................................................................................

Rype- og skogsfugljakt med hund – 1 stk. hund pr. jeger.

Jakttid rype                    10.09. – 23.12.
Jakttid skogsfugl           10.09. – 23.09. og 10.10.– 23.12.
 
Pris:
Sesongkort:                                                    kr. 3000.- (max 10 stk.)
Kvote: Rypejakt inntil 1 stk. pr. jeger/dag. Skogsfugl inntil 1 stk. pr. jeger/dag.
 
Søknadsfrist 31.07.2023
Søknad sendes til:
bjornarstorslett@hotmail.com
.............................................................................................................................................

Rådyr:

Jakttid bukkejakt:         10.08. – 25.09.
Jakttid ordinær jakt:      25.09. – 23.12.
Pris jaktkort:                                              kr. 900.-
Ved felling skal dette rapporteres uten unødig opphold. 
Søknadsfrist 31.07.2023
Søknad sendes til:
bjornarstorslett@hotmail.com
.............................................................................................................................................
 

Harejakt med hund:

Jakttid: 10.09 – 28.02.
Pris: Sesongkort (fritt kortsalg)                        kr 1400.-
.............................................................................................................................................
Annen jakt:
Jegere som ønsker jakt på arter som omfattes av Rennebu utmarksråd sin ordning for skuddpremie gis fri adgang til dette ved henvendelse og registrering.

  • Jegere som jakter med hund plikter å følge gjeldende bestemmelser om båndtvang for Rennebu kommune (generelle- og lokale bestemmelser).
  • All trening av jakthunder utenfor gjeldende jakttid(er) krever særskilt godkjennelse fra aktuell grunneier.
  • Austre Rennebu grunneoerlag forbeholder seg rett til å avslutte jakt på rype, skogsfugl og rådyr før utløpet av ordinær jakttid. Bestanden vurderes fortløpende.
  • Betalt jakt refunderes ikke.

Alle jegere skal ved jaktårets utløp rapportere inn jaktreultatet. Manglende rapportering kan medføre bortfall av jakt etter søknad påfølgende jaktår.

 


 Fil arkiv: